Kvicksilver 31 pund till kilogram kvicksilveromvandlare