Mercury 20 sfär 1 fot i diameter till kubikmeter kvicksilveromvandlare