Kvicksilver 17,5 pund till kilogram kvicksilveromvandlare