Kosher salt tsk till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.