Kosher saltkopp Au. till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.