Coral Red Rice 100g till tolä-omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.