Konvertera tonf till N - tonkraft lång U.K. till newton