Konvertera TOE till BTU - ton oljeekvivalent (59°F) till brittiska termiska enheter