Konvertera tecken till 1/4 varv - teckenvinkel till kvadranter