Konvertera TCE till BTU - ton kolekvivalent (59°F) till brittiska termiska enheter