Konvertera TOE till Cal - ton oljeekvivalent (59°F) till kalorier närings/mat