Konvertera s cf atm till W·sec - kubikfot atmosfär till wattsekunder