Konvertera röta till 1/6 varv - komplett rotation till sextanter