Konvertera pints U.K. pt Imperial till kubisk hiro japanska 尋^3 volym och kapacitet för kulinarisk praxis