Konvertera pints flytande US pt till sfärer med en yard diameter ∅ 1 yd volym och kapacitet för kulinarisk praxis