Konvertera olika enhetsmått för SCALLOP,MXD SP,IMITN,MADE FROM SURIMI