Konvertera ns till 1000 år - nanosekund till årtusenden