Konvertera NM - nmi till linjeenhet - sjömil till linjer