Konvertera MWh till mmBTU - megawattimme till en miljon brittiska termiska enheter