Konvertera mra 490 BC till ls - lsec - marathon till ljussekunder