Konvertera mmBTU till TOE - en miljon brittiska termiska enheter till ton oljeekvivalenter