Konvertera mmBTU till kJ - en miljon brittiska termiska enheter till kilojoule