Konvertera milliliter ml till sfärer med en diameter på en tum ∅ 1 i volym och kapacitet för kulinarisk praxis