Konvertera mängder av svamp, portabella, utsatt för ultraviolett ljus, grillad