Konvertera mängder av spannmål färdiga att äta, KELLOGG'S KRAVE dubbelchokladflingor