Konvertera mängder skinka, skivad, vanlig (cirka 11 procent fett)