Konvertera mängder av sallad, isberg (inkluderar crisphead typer), rå naturlig