Konvertera mängder nötkött, ytterfilé, biff, separerbart magert plus fett, trimmat till 1/8' - 3 mm fett, välj, kokt, stekt