Konvertera mängder av McDONALD'S, McCHICKEN Sandwich