Konvertera mängder av Mashu-rötter, råa naturliga (Alaska Native)