Konvertera mängder ingefära rot, växt, rå naturlig