Konvertera mängder av godis, gummidroppar, bitar av stärkelsegelé