Konvertera mängder av gåsfett, rent, innehållande olja på toppen