Konvertera mängder fläsk, färskt, olika kött plus biprodukter, chitterlings, kokt, sjudad