Konvertera mängder av fisk, sardin, Atlanten, konserver i olja, dränerade fasta ämnen med ben