Konvertera mängder Shortening industriell, ister plus vegetabilisk olja