Konvertera mängder nötkött, corned beef-hash, med potatis, konserver