Konvertera mängder av bönor, njure, royal red, mogna frön skördade, kokta, kokta med salt