Konvertera mängder avokado, rå natur, Hass, Kalifornien