Konvertera kW till atm cfs - kilowatt till atmosfär kubikfot/sekund