Konvertera koppar c till handfulla volymer av olika hand för kulinarisk praktik