Konvertera ha till ∅ 1m - hektar till ∅ en meter cirklar