Konvertera gal atm till BTU - Gallon-atmosfär US till brittiska termiska enheter