Konvertera fluid ounces US fl oz till sfärer med en diameter på en fot ∅ 1 ft volym och kapacitet för kulinarisk träning