Konvertera ett till p - bas till pico (biljondelar)