Konvertera d till k - deci (tiondel) till kilo (tusentals)