Konvertera cbt lång till furlong-enhet - Royal Sacret cubit till furlongs