Konvertera Cal till TOE - kalorinäring/mat till ton oljeekvivalenter