Konvertera ∅ 1m till ∅ 1mm - cirkel en meter diameter till ∅ en millimeter sfärer