Konvertera ∅ 1ft till m2, kvm - ring in en fots diameter till kvadratmeter